Prosím, ukážte myškou na miesto označené bodkovanou čiarou, s cieľom získať informácie, ktorý prípravok HAFILLER® môžete na toto miesto aplikovať..

Forehead Temples Brow Frown Lines Under Eyes Cheeks Smile Lines Lipstick Lines Corners Mouth Marionette Lips Jawline Nose Around Eyes

OBLASTI APLIKÁCIE HAFILLER® PRE NEHO?

  • Fine Lines- okolo očí a úst
  • Derm- čelo, chrámy, kútiky úst
  • Derm Deep-líca, nasolabiálních ryhy, pery
  • Derm Plus- líca, nasolabiálních brázda, fúzy
  • Sub Skin- líca, bradu, nos

Pre interaktívnu verziu skontrolovať stolný verziu našich webových stránok.