Prosím, ukážte myškou na miesto označené bodkovanou čiarou, s cieľom získať informácie, ktorý prípravok HAFILLER® môžete na toto miesto aplikovať.

Forehead Temples Brow Frown Lines Under Eyes Cheeks Smile Lines Lipstick Lines Corners Mouth Marionette Lips Jawline Nose Around Eyes

OBLASTI APLIKÁCIE HAFILLER® PRE ŇU:

  • Fine Lines – okolo očí a úst
  • Derm – čelo, chrámy, kútiky úst
  • Derm Deep – líca, nosolabiálne brázdy, ústa
  • Derm Plus – líca, nosolabiálne brázdy, brada
  • Sub Skin – líca, nos, brada

Pre interaktívnu verziu skontrolovať stolný verziu našich webových stránok.